Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i usług w ramach programu Cyfrowa Gmina

Gmina Małomice ogłasza przetarg

 • Adres: 67-320 Małomice, Plac Konstytucji 3 maja
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48683769027 , fax. +48683769027
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Małomice
  Plac Konstytucji 3 maja
  67-320 Małomice, woj. lubuskie
  tel. +48683769027, fax. +48683769027
  REGON: 970770391
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://malomice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i usług w ramach programu Cyfrowa Gmina
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach