Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Janów Podlaski w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

GMINA JANÓW PODLASKI ogłasza przetarg

 • Adres: 21-505 Janów Podlaski, ul. Bialska 6A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833413073 , fax. 833413077
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JANÓW PODLASKI
  ul. Bialska 6A
  21-505 Janów Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833413073, fax. 833413077
  REGON: 030237546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Janów Podlaski w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania tj.: stacji roboczych – 19 sztuk, monitorów stacji roboczych – 19 sztuk, zasilaczy awaryjnych stacji roboczych – 8 sztuk, zasilaczy awaryjnych serwerów – 2 sztuki,urządzenia NAS – 1 sztuka, dysków do urządzenia NAS – 4 sztuki, serwera wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka, licencjioprogramowania biurowego – 19 sztuk, licencji systemu operacyjnego – 1 sztuka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach