Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego Część I Dostawa 2 zestawów komputerowych oraz innego sprzętu komputerowego Część II Dostawa zestawu komputerowego

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713752221 , fax. 713752895
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713752221, fax. 713752895
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego Część I Dostawa 2 zestawów komputerowych oraz innego sprzętu komputerowego Część II Dostawa zestawu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego do jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Część I Dostawa 2 zestawów komputerowych oraz innego sprzętu komputerowego Zamówienie obejmuje dostawę 2 zestawów komputerowych, drukarki laserowej i tabletu. (2 wysokowydajne zestawy komputerowe składające się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury USB, urządzenia wskazującego, kamery internetowej, oprogramowania, drukarka laserowa ze skanerem, tablet) Część II Dostawa zestawu komputerowego Zamówienie obejmuje dostawę zestawu komputerowego. (1 wysokowydajna jednostka centralna) 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt w momencie dostawy był gotowy do pracy, tzn. komputer musi mieć zainstalowany system operacyjny z aktualnie dostępnymi poprawkami i service packami. 3. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. 4. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalację, uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Wydziału Nauk Biologicznych znajdujących się pod adresem: Część I ul. Przybyszewskiego 63, I piętro, pokój 148, 51-148 Wrocław Część II ul. Sienkiewicza 21, parter, 50-335 Wrocław 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach