Przetargi.pl
DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Z ZAKRESU BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OBSZARACH BADAWCZYCH TAKICH JAK: GENOMIKA, PROTEOMIKA, BIOLOGIA KOMÓRKOWA PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMY: ABCAM, Agarose Bead Technologies (ABT), Active Motif, GeneDireX, Integrated DNA Technologies (IDT), Invitek LGC z zakresu: LUCIGEN, Epicentre, Ontores Biotechnologies, TargetMol, Unitma.

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 6579100 , fax. 0-61 8233235
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
  ul. Strzeszyńska 32
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 6579100, fax. 0-61 8233235
  REGON: 32642800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.igcz.poznan.pl/zamowienie_publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Z ZAKRESU BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OBSZARACH BADAWCZYCH TAKICH JAK: GENOMIKA, PROTEOMIKA, BIOLOGIA KOMÓRKOWA PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMY: ABCAM, Agarose Bead Technologies (ABT), Active Motif, GeneDireX, Integrated DNA Technologies (IDT), Invitek LGC z zakresu: LUCIGEN, Epicentre, Ontores Biotechnologies, TargetMol, Unitma.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem negocjacji jest roczna, sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych z zakresu biologii molekularnej produkowanych przez firmy: ABCAM, Agarose Bead Technologies (ABT), Active Motif, GeneDireX, Integrated DNA Technologies (IDT), Invitek LGC z zakresu: LUCIGEN, Epicentre,Ontores Biotechnologies, TargetMol, Unitma do Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach