Przetargi.pl
Dostawa siana i słomy do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku – Oliwie

Gdański Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-328 Gdańsk Oliwa, Karwieńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5520041 , fax. 58 5521751
 • Data zamieszczenia: 2021-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Ogród Zoologiczny
  Karwieńska 3
  80-328 Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie
  tel. 58 5520041, fax. 58 5521751
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa siana i słomy do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku – Oliwie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część pierwsza - siano 1) Dostawa: Zadanie I: CPV 03.11.42.00-5 Siano łąkowe balotowane 160 ton mieszanka traw inna niż zadanie II Zadanie II: CPV 03.11.42.00-5 Siano łąkowe balotowane 160 ton mieszanka traw inna niż zadanie I Zadanie III: CPV 03.11.42.00-5 Siano balotowane 70 ton z mieszanki traw i roślin motylkowych ( lucerna lub koniczyna, 20-30% ) Zadanie IV: CPV 03.11.42.00-5 Siano z lucerny balotowane 40 ton Zadanie V: CPV 03.11.42.00-5 Siano z koniczyny czerwonej balotowane 15 ton 2) Terminy realizacji dostaw: rozpoczęcie: czerwiec / lipiec 2021 roku zakończenie: kwiecień 2022 roku 2. Część B – słoma i lucerna sieczka 1) Dostawa: Zadanie VI: CPV 03.11.41.00-4 a) słoma balotowana owsiana w ilości 15.000kg b) słoma balotowana pszenna w ilości 15.000kg c) słoma owsiana – sieczka (3-5cm) w ilości 5.000kg d) słoma balotowana w ilości 2.500kg – dowóz do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku - Kokoszkach ul. Przyrodników 14 Zadanie VII: CPV 03.11.42.00-5 Lucerna sieczka (do 5cm) w ilości 5.000kg 2) Terminy realizacji dostaw: Zadanie VI: rozpoczęcie: lipiec 2021 roku zakończenie: kwiecień 2022 roku Zadanie VII - raz na dwa miesiące. Rozpoczęcie dla zadania VII – lipiec 2021 roku do czerwca 2022 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03114100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach