Przetargi.pl
Dostawa serwera Dell Serwer T150 E-2314 16 GB 2x2 TB H 355 iDBas 3Y wraz z Win Svr Standard 2019 oraz przeniesienie danych na potrzeby ZGN Włochy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2022-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24
  REGON: 015259640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwera Dell Serwer T150 E-2314 16 GB 2x2 TB H 355 iDBas 3Y wraz z Win Svr Standard 2019 oraz przeniesienie danych na potrzeby ZGN Włochy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa serwera Dell Serwer T150 E-2314 16 GB 2x2 TB H 355 iDBas 3Y wraz z Win Svr Standard 2019 oraz przeniesienie danych na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach