Przetargi.pl
Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7470246 , fax. 17 8523601
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  ul. Mochnackiego 4 4
  35-016 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7470246, fax. 17 8523601
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacie.straz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochrona przeciwpożarowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalnego operacyjnego. Silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 100 KM, silnik spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. Pojemność silnika min. 1595 cm3. Napęd na dwie osie 4 x 4. Skrzynia biegów - manualna minimum 5-cio biegowa + bieg wsteczny. Dwuobwodowy układ hamulcowy. Oś przednia - hamulce tarczowe. Oś tylna - hamulce tarczowe. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Możliwość regulacji koła kierownicy. Nadwozie pięciodrzwiowe typu Combi. Kolor nadwozia - czerwony (RAL 3000 lub zbliżony). Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.podkarpacie.straz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach