Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego - postępowanie 2

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo ogłasza przetarg

 • Adres: 89-421 Runowo Krajeńskie, Runowo Krajeńskie 55
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 389 76 08
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo
  Runowo Krajeńskie 55
  89-421 Runowo Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 389 76 08
  REGON: 090550733
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego - postępowanie 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) jednego samochodu osobowego z kierownicą po lewej stronie, na potrzeby Nadleśnictwa Runowo. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SWZ.3) Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach