Przetargi.pl
Dostawa samochodów służbowych dla jednostek KAS województwa kujawsko-pomorskiego.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Dr. Emila Warmińskiego 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 58 56 100
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
  ul. Dr. Emila Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 58 56 100
  REGON: 001021145
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów służbowych dla jednostek KAS województwa kujawsko-pomorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część I zamówienia dotyczy dostawy jednego samochodu osobowego typu sedan/liftback segmentczęść II zamówienia dotyczy dostawy jednego samochodu dostawczego typu cargo/van.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach