Przetargi.pl
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na kwietnikach, w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na kwietnikach, w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na kwietnikach, w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola zgodnie z poniższym zestawieniem. Teren/ obiekt Pow. do nasadzeń w m2 Nasadzenia istniejące Nasadzenia sezonowe Uwagi MISY – 84,15 m2 1 ul. Armii Krajowej (PKP) 0,5 m2 2 x 0,25 m2 2,2 -------- Ipomoea batatas ‘Marguerite’/’Lime’ Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' / jasny róż Pennisetum alopecuroides 'Hameln' -------- donice CUBI 1,9 m2 3 x 0,36 m2 3 x 0,27 m2 Stipa tenuissima ‘Pony Tails’ Allium giganteum Ipomoea batatas 'Marguerite'/’Lime’ Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Przycięcie traw 2. ul. H. Kołłątaja 5,6 m2 7 sztuk x 0,8m2 5,6 -------- Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Scaevola aemula Fancy 'White' -------- 3. ul. W. St. Reymonta – A. Struga 7,2m2 9 szt. x 0,8 m2 7,2 -------- Calibrachoa x hybrida Can-Can Rosies 'Light Pink' Ipomoea batatas 'Marguerite' Lobelia erinus Hot 'Waterblue' Pelargonium hortorum Classic 'White' -------- 4. ul. W. St. Reymonta – Kamienna - Pl. M. Kopernika 1,6 m2 4 szt. x 0,4 m2 1,6 Hedera helix Impatiens x hybrida SunPatiens Vigorous 'White' Sutera diffusus Scopia 'Gulliver Blue' Ipomoea batatas ‘Marguerite’/’Lime’ Verbena x hybrida Empress 'Burgundy Charme' -------- 5. ul. E. Osmańczyka – Pl. M. Kopernika 4,55 m2 1 x 0,7 m2 4 x 0,4 m2 5 x 0,45 m2 4,55 -------- Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Sutera diffusus Scopia 'Gulliver Blue' Calibrachoa x hybrida Can-Can Rosies 'Light Pink' Impatiens x hybrida SunPatiens Vigorous 'White' -------- 6. Rynek 12,0 m2 5 szt. x 0,6 m2 10 szt. x 0,3 m2 6 szt. x 1,0 m2 10,0 Rosa odm. Nina Weibull Lavandulla angustifolia Stipa teniufolia Calibrachoa x hybrida Can-Can Rosies 'Light Pink' Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'White' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Salvia farinacea Sallyfun 'Deep Ocean' Salvia farinacea Sallyfun 'Sky Blue' Sutera diffusus Scopia 'Gulliver Blue' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Scaevola aemula Fancy 'White' Pielęgnacja istniejących nasadzeń 7. ul. Zamkowa 3,8 m2 4 szt. x 0,8 m2 1 szt. x 0,6 m2 3,8 -------- Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Scaevola aemula Fancy 'White' -------- 8. ul. Nysy Łużyckiej / Wrocławska 2,0 m2 2 szt. x 1,0 m2 2,0 Hedera helix Impatiens x hybrida SunPatiens Vigorous 'White' Sutera diffusus Scopia 'Gulliver Blue' Verbena x hybrida Empress 'Burgundy Charme' -------- 9. ul. S. Sempołowskiej 0,4m2 20 donic x 0,02 m2 0,4 -------- Ipomoea batatas 'Marguerite' Petunia x hybrida Blanket 'White' -------- 10. ul. A. Mickiewicza 8,2m2 6 szt. x 1,00 m2 4 szt. x 0,55 m2 8,2 -------- Calibrachoa x hybrida Can-Can Rosies 'Light Pink' Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'White' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Salvia farinacea Sallyfun 'Deep Ocean' Salvia farinacea Sallyfun 'Sky Blue' Sutera diffusus Scopia 'Gulliver Blue -------- 11. ul. N. Barlickiego 9,8m2 10 szt. x 0,5 m2 4 szt. x 1,2 m2 2,0 Lavandula angustifolia, Ginkgo biloba, Cornus mas, Berberis sp., Geranium sp., Miscanthus sinensis, Salvia nemorosa, Prunus laurocerasus Pinus mugo -------- Uzupełnić braki – nasadzenia bylinowe (Lavandula angustifolia,Salvia nemorosa, Geranium sp.) 12. ul. Chabrów 1,6m2 (przy Policji) 2 szt. x 0,8 m2 1,6 -------- Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Scaevola aemula Fancy 'White' -------- 13. Mały Rynek 2,6 m2 13 szt. x 0,2 m2 2,6 -------- Calibrachoa x hybrida Can-Can Rosies Light Pink' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Sutera diffusus Baja 'White' -------- 14. ul. P. Ściegiennego / Pl. Jana Kazimierza 2,0 m2 4 szt. x 0,5 m2 2,0 -------- Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Yellow' Scaevola aemula Fancy 'White' -------- 15. ul. Plebiscytowa / 1 Maja 7,2 m2 18 szt. x 0,4 m2 7,2 -------- Calibrachoa x hybrida Can-Can Rosies 'Light Pink' Pelargonium hortorum Classic 'White' Petunia x hybrida Tumbelina 'Sussane Verbena x hybrida Empress Flair 'Lavender Blue' -------- 16. ul. Krakowska 13,2 m2 33 szt. x 0,4 m2 4,95 (0,15 x 33) -------- Petunia x hybrida Surfinia ‘Rose Vein’ -------- Razem do nasadzeń: 65,9 m2 MISY Z KRZEWAMI I DRZEWAMI – pow.56,8 m2 Lp. Teren/ obiekt Pow. do uzupełnienia nasadzeń w m2 Istniejące nasadzenia Nasadzenia sezonowe 1. Pl. M. Kopernika 28,8m2 5 x 3,6 m2 3 x 3,6 m2 11,3 Trzmielina – 17,5m2 oraz robinie kuliste – 4 szt. Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost' Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' 2. ul. Piastowska- Instytut Śląski 18,0m2 2 szt. x 9 m2 7,5 Krzewy liściaste i drzewa, Hedera helix – pow. 10,5m2 Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost' Impatiens x hybrida Sun Patiens Vigorous 'Blush Pink' Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' 3. ul. Piastowska – Most Groszowy 6,0 m2 2 x 3 m2 6,0 -------- Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost' Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze' Pelargonium hortorum Classic 'Aquarello 07' 4. ul. Niemodlińska 4,0 m2 4 szt. x 1,0 m2 2,0 Amelanchier lamarckii Cornus sericea 'Kelseyi' Calibrachoa Millionbells 'Trio Mio' – lub podobne Razem do nasadzeń: 26,8 m2 SKRZYNKI KWIATOWE – 72 szt. Lp. Teren/ obiekt Ilość mat. rośl. do nasadzeń na 1 donicę Istniejące nasadzenia Nasadzenia sezonowe 1. Młynówka 72 szt. (dł. 80cm) min. 10 szt. -------- Ipomoea batatas 'Marguerite' Lobularia x hybrida 'Deep Lavender ‘Stream' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Petunia x hybrida Surfinia 'Rose Vein' 2. Konstrukcje kaskadowe – stojące – ul. Niemodlińska/Hallera przy przystanku 2 szt. 40 szt. -------- Petunia x hybrida Easy Wave F1 ‘Burgundy Velour’ Petunia x hybrida Easy Wave F1 ‘Rosy Dawn’ Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, - wykonanie nasadzeń w skrzynkach w terminie umożliwiającym uzyskanie pożądanego efektu estetycznego w momencie wieszania skrzynek w docelowym miejscu, - zawiadomienie Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających, bądź ulegających zakryciu. Kontynuacja robót może być prowadzona po sprawdzeniu i odbiorze robót zanikających przez przedstawiciela, działającego w imieniu Zamawiającego, - uzgodnienie z Zamawiającym materiałów użytych do realizacji. Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji przetargowej oraz poleceniami przedstawiciela, działającego w imieniu Zamawiającego, - prowadzenie prac zgodnie z przewidywanym harmonogramem prac, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy oraz zgodnie z poczynionymi ustaleniami z przedstawicielem Zamawiającego - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dostarczonego materiału roślinnego w całym okresie obowiązywania umowy. - uzgodnienie z Zamawiającym materiałów użytych do realizacji. Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji przetargowej oraz poleceniami przedstawiciela, działającego w imieniu Zamawiającego. Warunki odbioru robót: - Zamawiający sprawować będzie bieżący nadzór w trakcie wykonywania prac oraz dokonywać będzie odbioru wykonania kolejnych zadań, - z czynności odbiorowych sporządzony będzie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, odbiór prac związanych z nasadzeniem roślin w na kwietnikach, w misach i skrzynkach będzie następował po wykonaniu całości zadania, odrębnie dla obsadzenia letniego i jesiennego, - rozliczenie prac następować będzie w okresach miesięcznych, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych kategorii prac, - rozliczenie prac następować będzie w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca w całym okresie obowiązywania umowy, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych kategorii prac. Warunki dotyczące przewidywanego harmonogramu prac: - wymaga się, aby prace związane z nasadzeniami roślin sezonowych w misach i skrzynkach wykonane były do 20 maja. Termin rozpoczęcia prac w oparciu o harmonogram prac wyznaczy Zamawiający, - wymaga się, aby prace związane z poszczególnymi nasadzeniami roślin sezonowych na kwietnikach wykonane były: nasadzenia letnie - najpóźniej do 25 maja, nasadzenia jesienne – do 11 października, - w przypadku sytuacji powstałych w trakcie realizacji umowy, a nieznanych w chwili jej zawarcia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania korekty terminów rozpoczęcia prac związanych z poszczególnymi nasadzeniami oraz skrócenia lub wydłużenia poszczególnych okresów pielęgnacyjnych, - ostateczny odbiór prac związanych z sadzeniem będzie następował po zakończeniu całego zadania, czyli nasadzeniu wszystkich uwzględnionych w poszczególnych nasadzeniach obiektów, - ostateczny odbiór prac związanych z sadzeniem (letnim i jesiennym) – w przypadku kwietników, będzie następował po obsadzeniu wszystkich uwzględnionych obiektów, - okres pielęgnacji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego obsadzenia. Warunki dotyczące materiału roślinnego: - rośliny przeznaczone do nasadzeń powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, w pierwszym wyborze, zapewniające natychmiastowy efekt po posadzeniu, z wyraźnymi pąkami kwiatowymi i przynajmniej jednym rozwiniętym kwiatem na każdej roślinie, - należy go przechowywać w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej temperaturze i w miejscu zacienionym, nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, - w przypadku wysadzenia do mis i skrzynek roślin nadmiernie skarlonych, Zamawiający będzie żądał wymiany całej partii materiału, - pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany, - bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, - użyty materiał roślinny powinien być doniczkowany, - niedopuszczalne wady materiału roślinnego: o zwiędnięcie liści i kwiatów, o uszkodzenie pąków kwiatowych, liści, łodyg lub korzeni, o oznaki chorobowe, o ślady żerowania szkodników, - koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego, Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny w terminie i na miejsce sadzenia uzgodnione z Zamawiającym na bieżąco, - przed zakupem i dostarczeniem materiał roślinny należy przedstawić do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego. Jest to niezbędny warunek do uzyskania oczekiwanej jakości i do odbioru prac. 6. Warunki dotyczące wykonywania prac ogrodniczych. 1) Przed wysadzeniem roślin, kwietniki należy przygotować, jak poniżej: • zanieczyszczenia powstałe w wyniku wymiany nasadzeń z wiosennych na jesienne powinny zostać zebrane w pryzmy i wywiezione z terenu, objętego nasadzeniami do Miejskiej Kompostowni Odpadów, • gleba pod nasadzenia powinna zawierać duże ilości materiału organicznego ( np. podłoże kokosowe, torf odkwaszony itp.), odczyn gleby powinien wynosić pH 5,5 – 6,5, • do podłoża należy dodać nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami w ilości zalecanej przez producenta nawozu nie mniej, niż 30g/m2 kwietnika, • powierzchnię podłoża należy przekopać, a następnie wyrównać, • po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, a rośliny podlane na głębokość sadzenia, zaraz po ich posadzeniu, • nasadzenia roślin wykonać w równych odstępach, ok. 1 cm głębiej, niż rosły w pojemniku w rozstawie podanej w Zał. nr 1a do umowy, • zakres pielęgnacji powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem nr 1a do umowy, określającym zakres prac i polega na: a. podlewaniu w ilości ok. 30 l/m2 ; w godzinach porannych do godziny 900 , a w wieczornych po godz. 1800 , b. nawożeniu mineralnym, wykonywanym regularnie przez cały okres wegetacji roślin, w tym również dolistnie, c. odchwaszczaniu i spulchnianiu podłoża, d. bieżącym modelowaniu rabat, w tym poprawianiu brzegów, oczyszczaniu krawężników itp., e. usuwaniu przekwitłych kwiatostanów oraz przycinanie roślin w zależności od gatunku, f. wykonywaniu zabiegów ochronnych w przypadku pojawienia się chorób lub szkodników, uzupełnianiu ubytków i wymianie roślin chorych, zniszczonych lub zdewastowanych. 2) przed wysadzeniem roślin, misy i skrzynki należy przygotować, jak poniżej: • w wyznaczonych misach należy całkowicie wymienić podłoże, w pozostałych uzupełnić podłożem średnio na głębokość 5-10 cm, • podłoże powinno zawierać duże ilości materiału organicznego (np. podłoże kokosowe, torf odkwaszony itp.), odczyn gleby powinien wynosić 5,5 – 6,5 pH; • do podłoża należy dodać nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami w ilości zalecanej przez producenta nawozu, • po posadzeniu roślin ziemia powinna zostać wyrównana, a rośliny podlane bezpośrednio po posadzeniu, Dokładny zakres prac wskazano w umowie i załącznikach do umowy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: a) polegające na wykonaniu prac związanych z nasadzeniami roślin, b) polegające na nadzorowaniu prac związanych z nasadzeniami roślin. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy. Uwagi dodatkowe: 1) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. 2) Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien dysponować co najmniej następującymi osobami: Kierownik prac - posiadający: - ukończone studia wyższe lub wykształcenie średnie: z zakresu ogrodnictwa, terenów zieleni lub architektury krajobrazu, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z nadzorem lub wykonawstwem prac ogrodniczych w tym związanych z sadzeniem i pielęgnacją roślin. Brygadzista posiadający: - wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub terenów zieleni, - co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni w wykonawstwie. Osoby wykonujące prace ogrodnicze – 2 osoby (każda z osób) posiadające: - wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub terenów zieleni, - co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni w wykonawstwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach