Przetargi.pl
Dostawą rękawiczek

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 662 268 , fax. 875 662 268
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach
  Mickiewicza 11
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 662 268, fax. 875 662 268
  REGON: 79100162700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wsprsuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawą rękawiczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 500 opakowań rękawiczek nitrylowych pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu lub 250 opakowań pakowanych po 200 lub 180 sztuk rękawic w opakowaniu, na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego WSPR SP ZOZ Suwałki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach