Przetargi.pl
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 01-445 Warszawa, E. Ciołka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 360 191 , fax. 228 378 127
 • Data zamieszczenia: 2022-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
  E. Ciołka 11
  01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 360 191, fax. 228 378 127
  REGON: 10183960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozwola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach