Przetargi.pl
Dostawa przepływowych lamp bakteriobójczych i wirusobójczych UV-C

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 748 90 20 , fax. 713 447 253
 • Data zamieszczenia: 2021-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  ul. Świebodzka 5
  50-046 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 748 90 20, fax. 713 447 253
  REGON: 68360200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przepływowych lamp bakteriobójczych i wirusobójczych UV-C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 15 szt. przepływowych lamp UV-C do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi w pomieszczeniach biurowych i in. w budynkach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33158300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach