Przetargi.pl
dostawa produktów reklamowych z logo Marki Mazowsza

Województwo Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 59 79 100 , fax. 022 597 92 90, 022 597 96 03
 • Data zamieszczenia: 2011-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Mazowieckie
  ul. Jagiellońska 26 26
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 59 79 100, fax. 022 597 92 90, 022 597 96 03
  REGON: 01552891000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa produktów reklamowych z logo Marki Mazowsza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I 1).Portfel męski wykonany ze skóry naturalnej, Ilość: 50szt.; 2).Portfel damski wykonany ze skóry naturalnej, Ilość: 50 szt.; 3).Męska teczka biznesowa wykonana ze skóry naturalnej, Ilość: 15szt.; 4).Damska teczka biznesowa wykonana ze skóry naturalnej, Ilość: 10 szt.; 5).Zestaw do malowania i rysowania dla dzieci; zestaw 56 el. Ilość: 100 zestawów; 6).Nośnik pamięci o pojemności 8 GB. Ilość: 130 szt.; 7). Kubek ceramiczny w kolorze białym, Ilość: 100 szt.; 8).Długopisy ekologiczne ze skuwką, wykonane z makulatury, Ilość : 1 000 szt.; 9).Ołówki z zabawną główką, Ilość : 1 000 szt.; 10). Brelok z pluszakiem, Ilość: 1500 szt.; 11).Organizer i długopis. Ilość: 90 szt.; 12).Wizytownik wykonany ze skóry ekologicznej, Ilość: 100 szt.; 13).Linijka z kalkulatorem, Ilość: 100 szt.; 14).T-shirt, Ilość: 200 szt.; 15).Torby ekologiczne, Ilość: 1 000 szt,; 16).Teczki konferencyjne A4 z długopisem, Ilość: 500 szt.; Część II 1). Zestaw ekologiczny: notes + długopis, Ilość - 50 szt; 2). Torba lniana, Ilość - 50 szt; 3). Pendrive + smycz, Ilość - 50 szt; 4). Clipboard (z nadrukiem), Ilość - 50 szt; 5). Teczka na materiały promocyjne i konferencyjne, Ilość - 50 szt; 6). Plakat, Ilość - 100 szt;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 189232007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.mazovia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną