Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych do Zestawów Medycznych Poziomu Pierwszego

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 894 218 , fax. 261 894 091
 • Data zamieszczenia: 2021-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów
  Wojska Polskiego 57
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 261 894 218, fax. 261 894 091
  REGON: 10043013000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wofitm.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostkabudżetowa/jednostkawojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych do Zestawów Medycznych Poziomu Pierwszego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych do Zestawów Medycznych Poziomu Pierwszego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach