Przetargi.pl
Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 380 225 , fax. 75 738 00 13 75 738 02 01
 • Data zamieszczenia: 2022-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  ul. Jeleniogórska 4
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 380 225, fax. 75 738 00 13 75 738 02 01
  REGON: 31033800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach