Przetargi.pl
„Dostawa :posypywarek – 6 szt. – zadanie Nr 1 pługów odśnieżnych jednostronnych (dwulemieszowych) - 4szt. – zadanie Nr 2 pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii do ciągnika ARION CLASS 420 CIS – 1 szt. – zadanie Nr 3

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490, , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, , fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa :posypywarek – 6 szt. – zadanie Nr 1 pługów odśnieżnych jednostronnych (dwulemieszowych) - 4szt. – zadanie Nr 2 pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii do ciągnika ARION CLASS 420 CIS – 1 szt. – zadanie Nr 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE Nr 1 - Dostawa posypywarek – 6 szt.: 1. Posypywarki muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w 2017 roku, 2. zasobniki na materiał uszorstniający wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie o pojemności ładunkowej 7,0 m3 ( klasa lakierowania C5), 3. rynna zsypowa oraz talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej, 4. układ napędowy niezależny od nośnika, silnik wysokoprężny dwucylindrowy • o mocy min 25 KM umieszczony z boku posypywarki w jej tylnej części, • części skośne zabezpieczone osłonami z tworzywa lub stali nierdzewnej 5. szerokość posypywania od 2,0 m do 12,0 m (zmiana co 1 m) 6. możliwość posypywania materiałami typu sól, piasek, mieszanka piaskowo-solna lub inny materiał uszorstniający, 7. piaskarka przystosowana do szybkiego montażu zbiorników na solankę wraz z instalacją zraszania oraz zintegrowaną wytwornicą solanki w montowanym zbiorniku o pojemności min. 2000 l mocowane z przodu posypywarki, 8. napęd hydrauliczny taśmy oraz talerza rozsypującego 9. zakres regulacji gęstości posypywania materiałami uszorstniającymi w zakresie do 350 g/m2 – mieszanka , 10. podawanie materiału uszorstniającego poprzez przenośnik taśmowy z profilem V poruszający się na rolkach bezobsługowych PCV( nie dopuszcza się klejenia progów taśmy) 11. krata (sita) ocynkowane dwudzielne zabezpieczające przed przedostaniem się dużych frakcji materiałów 12. regulowana wysokość urządzenia rozsypującego w zależności od rodzaju nośnika 13. wyłączenie posypywania po zatrzymaniu pojazdu 14. bezdotykowy czujnik sypania 15. plandeka ochronna zabezpieczająca zasobnik 16. pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym oraz światło robocze zamontowane z tyłu posypywarki Układ sterowania elektronicznego z kabiny nośnika – elektryczny (jeden pulpit sterowniczy) zapewniający: 17. uruchomienie/wyłączenie silnika posypywarki 18. regulacje szerokości i gęstości sypania wykonywane z tego samego pulpitu 19. siłownik elektryczny mechanizmu asymetrii sypania 20. zwiększenie/zmniejszenie dawki posypywania 21. ruchomy mechanizm zapobiegający „zawieszaniu” się materiałów 22. siłownik elektryczny mechanizmu asymetrii sypania umieszczony w obudowie wykonanej ze materiału odpornego na warunki atmosferyczne( stal nierdzewna, tworzywo sztuczne lub guma) 23. podpory demontażowe o udźwigu min. 1,5 t każda z mechanizmem korbowym do magazynowania posypywarek z możliwością podnoszenia i opuszczania, - po 4 szt. do jednej posypywarki 24. oświetlenie robocze i ostrzegawcze 25. kolor posypywarki RAL 2011 – pomarańczowy 26. instrukcja obsługi w języku polskim 27. książka gwarancyjna oraz zdjęcia lub foldery posypywarki bez zbiorników solanki oraz z zamontowanymi zbiornikami solanki 28. Realizacja zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy Zamówienie obejmuje dostawę posypywarek - 6 szt. do jednostek terenowych PZDW wskazanych przez Zamawiającego w formularzu oferty wraz ze szkoleniem operatorów. ZADANIE Nr 2 – dostawa: A. Pług odśnieżny jednostronny dwulemieszowy – 1 szt. Oferowany pług odśnieżny jednostronny musi odpowiadać parametrom technicznym jak poniżej. 1. pług musi posiadać możliwość montażu na samochodach ciężarowych np. Jelcz, Kamaz, Steyr, Kraz, Skoda, Tatra; 2. pług ma być wraz z płytą montażową (czołownicą) zgodnie z normą DIN 76060 3. wymiary pługa muszą odpowiadać parametrom: • szer. odkładnicy min. 3150 mm do 3250 mm • szer. pracy pługa przy kącie +/- 300 min. 2680 mm • ciężar pługa wraz z czołownicą min. 670 kg – max 700 kg 4. konstrukcja pługa metalowa spawana, zabezpieczona antykorozyjnie; 5. odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym, trudnościeralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia, wytrzymałość oraz elastyczność materiału zachowana w temperaturze do -400C 6. pług musi być wyposażony w 2 lemiesze skrawające: a) lemiesz zgarniający gumowy stały wykonany z jednej części, dwustronny, tj. po użyciu dolnej części z możliwością odwrócenia na drugą stronę celem dalszego użytkowania; min wysokość lemiesza 250 mm. b) lemiesz stalowy wykonany z dwóch części, załączany hydraulicznie z pulpitu sterowniczego, wykonany ze stali trudnościeralnej typu HARDOX 400 7. oscylacja poprzeczna pługa umożliwiająca dopasowanie pluga do profilu drogi 8. stabilne skręcanie pługa poprzez dwa siłowniki kierunku, po jednym na każdą stronę 9. możliwość zastosowania dwóch rodzajów lemiesza (gumowego lub stalowego) w trakcie jazdy, w zależności od warunków zaśnieżenia; 10. hydrauliczna funkcja zabezpieczająca wychylenie pługa przy najechaniu na przeszkodę; 11. zasilanie pluga poprzez własną stację elektro-hydrauliczną zamontowaną na pługu i działającą na bazie zasilania nośnika 24VDC 12. pługi muszą posiadać szybko demontowane, metalowe i zabezpieczone przed korozją podstawki postojowe umożliwiające stabilne postawienie pługa po zakończeniu pracy. 13. sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi pługa z panelu umieszczonego w kabinie kierowcy i umożliwiającego realizację następujących funkcji: • podnoszenie i opuszczanie • skręt w lewo oraz skręt w prawo • funkcja regulacji docisku • funkcja pływania pozwalająca na dopasowanie się do profilu jezdni • załączanie świateł pracy oraz skrajni pługa • zmiana kierunku odrzutu śniegu prawy/lewy • automatyczna funkcja zmiany rodzaju lemiesza (gumowy/metalowy i odwrotnie) 14. elementy złączne typu śruby, nakrętki, sworznie, wykonane ze stali nierdzewnej 15. pług musi posiadać wymagane kodeksem drogowym światła robocze, montowane na konstrukcji pługa tj.: światła drogowe, obrysowe oraz oznaczenia skrajni pługa pasami na przemian biało/czerwonymi.( lampy LED) 16. oświetlenie robocze pluga: 2 lampy drogowe, halogenowe mocowane na konstrukcji pługa, zasilane prądem stałym 24VDC 17. oświetlenie skrajni pluga lampami LED oraz pasami odblaskowymi barwy na przemian białej i czerwonej 18. Gwarancja na pług odśnieżny min. 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania pługa odśnieżnego wskazanego przez Zamawiającego. 19. Realizacja zamówienia i fakturowanie dostawy winny nastąpić do 30 dni od dnia podpisania umowy 20. Dostawa pługa odśnieżnego do RDW w Jarosławiu z/s w Koniaczowie 34a. B. Pług odśnieżny jednostronny dwulemieszowy – 3 szt. Oferowane pługi odśnieżne jednostronne muszą odpowiadać parametrom technicznym jak poniżej: 1. pługi muszą posiadać możliwość montażu na samochodach ciężarowych np. Jelcz, Kamaz, Steyr, Kraz, Skoda, Tatra; 2. pługi mają być wraz z płytą montażową (czołownicą) zgodnie z normą DIN 76060 3. wymiary pługa muszą odpowiadać parametrom: • szer. odkładnicy min. 3400 mm do 3600 mm • szer. pracy pługa przy kącie =/- 300 min. 2900 mm • ciężar pługa wraz z czołownicą min. 760 kg – max 850 kg 4. konstrukcja pługa metalowa spawana, zabezpieczona antykorozyjnie 5. odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym, trudnościeralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia, wytrzymałość oraz elastyczność materiału zachowana w temperaturze do -400C 6. pług musi być wyposażony w 2 lemiesze skrawające: a) lemiesz zgarniający gumowy stały wykonany z jednej części, dwustronny, tj. po użyciu dolnej części z możliwością odwrócenia na drugą stronę celem dalszego użytkowania; min wysokość lemiesza 250 mm. b) lemiesz stalowy wykonany z dwóch części, załączany hydraulicznie z pulpitu sterowniczego, wykonany ze stali trudnościeralnej typu HARDOX 400 7. oscylacja poprzeczna pługa umożliwiająca dopasowanie pluga do profilu drogi 8. stabilne skręcanie pługa poprzez dwa siłowniki kierunku, po jednym na każdą stronę 9. możliwość zastosowania dwóch rodzajów lemiesza (gumowego lub stalowego) w trakcie jazdy, w zależności od warunków zaśnieżenia; 10. hydrauliczna funkcja zabezpieczająca wychylenie pługa przy najechaniu na przeszkodę; 11. zasilanie pluga poprzez własną stację elektro-hydrauliczną zamontowaną na pługu i działającą na bazie zasilania nośnika 24VDC 12. pługi muszą posiadać szybko demontowane, metalowe i zabezpieczone przed korozją podstawki postojowe umożliwiające stabilne postawienie pługa po zakończeniu pracy. 13. sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi pługa z panelu umieszczonego w kabinie kierowcy i umożliwiającego realizację następujących funkcji: • podnoszenie i opuszczanie • skręt w lewo oraz skręt w prawo • funkcja regulacji docisku • funkcja pływania pozwalająca na dopasowanie się do profilu jezdni • załączanie świateł pracy oraz skrajni pługa • zmiana kierunku odrzutu śniegu prawy/lewy • automatyczna funkcja zmiany rodzaju lemiesza (gumowy/metalowy i odwrotnie) 14. elementy złączne typu śruby, nakrętki, sworznie, wykonane ze stali nierdzewnej 15. pług musi posiadać wymagane kodeksem drogowym światła robocze, montowane na konstrukcji pługa tj.: światła drogowe, obrysowe oraz oznaczenia skrajni pługa pasami na przemian biało/czerwonymi.( lampy LED) 16. oświetlenie robocze pluga: 2 lampy drogowe, halogenowe mocowane na konstrukcji pługa, zasilane prądem stałym 24VDC 17. oświetlenie skrajni pluga lampami LED oraz pasami odblaskowymi barwy na przemian białej i czerwonej 18. Gwarancja na pług odśnieżny min. 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania pługa odśnieżnego wskazanego przez Zamawiającego. 19. Realizacja zamówienia i fakturowanie dostawy winny nastąpić do 30 dni od dnia podpsianiaumowy. 20. Dostawa pługów odśnieżnych do RDW Łańcut , RDW Rymanów, RDW Stalowa Wola. ZADANEI Nr 3 – dostawa pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii – 1 szt. Oferowany pług musi odpowiadać parametrom technicznym jak poniżej. 1. Musi być (fabrycznie nowy) – rok prod. 2017, kompatybilny z ciągnikiem marki CLAAS model Arion 420. 2. Montaż na przedni TUZ. 3. Ramka do mocowania pługa. 4. Szerokość robocza min. 2,6/2,99 m. 5. Wysokość odkładnicy min. 98/110 cm. 6. Waga min. 600 kg. 7. Dwie niezależnie sterowane odkładnice. 8. Sterowanie hydrauliczne (góra-dół, lewo-prawo). 9. Zabezpieczenie przeciwnajazdowe i przeciążeniowe. 10. Lemiesz (listwa zgarniająca) poliuretanowy gr. 50mm. 11. Instalacja oświetleniowa LED 12V z bocznymi obrysówkami. 12. Koła podporowe. 13. Osłona przeciwśniegowa. 14. Dodatkowe wskaźniki ostrzegawcze - obrysowe. 15. Kolor pomarańczowy. 16. Wymagana gwarancja na dostarczony pług - min. 12 miesięcy. 17. Dostawa pługa - 1 szt. na koszt Wykonawcy do jednostki terenowej PZDW jak poniżej: RDW Ustrzyki Dolne z/s w Ustjanowej 95 ; p. Marek Góra 663 224 051; tel. 13 46-13-339, fax. 13 46-11-839
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144440-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: Zadanie nr 1 – 4200,00 PLN; Zadanie nr 2 – 1200,00 PLN; Zadanie nr 3 - 300,00 PLN;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach