Przetargi.pl
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSCKR w Nowosielcach”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 38530 Zarszyn, Nowosielce
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 653 980 , fax. 134 653 980
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
  Nowosielce 206
  38530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 134 653 980, fax. 134 653 980
  REGON: 18029586600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckr-nowosielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSCKR w Nowosielcach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis 1 Dźwig warsztatowy o minimalnym udźwigu 1,5 t maksymalnym 2,0 t. 2 Pozycjoner silnika 3 Zestaw przyrządów hydraulicznych do naprawy karoserii o udźwigu 10 t. 4 Podnośnik poduszkowy o udźwigu do 4,5 t. 5 Podnośnik hydrauliczno- pneumatyczny max udźwig 22t. 6 Zestaw dwuczęściowy do oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych 7 Wąż poliuretanowy do powietrza na zwijarce 8 Wąż poliuretanowy do powietrza na spiralny 9 Wkrętak grzechotkowy z kompletem nasadek min 7 szt. i przedłużek min. 3 szt 10 Szlifierka pneumatyczna 11 Szlifierka pneumatyczna prosta przedłużana 1/4 12 Odkurzacz przemysłowy na mokro i sucho 13 Pistolet przedmuchowy krótki 14 Pistolet przedmuchowy długi 15 Tester ciśnienia – przyrząd do pompowania opon 16 Pistolet natryskowy, lakierniczy 17 Pistolet rozpylający 18 Prasa hydrauliczna z manometrem. 19 Piaskarka kabinowa z bocznym załadunkiem 20 Rolki transportowe komplet 21 Leżanka warsztatowa na rolkach składana do postaci stołka montażowego 22 Stojaki zabezpieczające 23 Imadło do rur 24 Kalibrator i Fazownik 16-26 do rur PEX, Al-PEX 25 Pompa LOGO-Solar 26 Szczypce i klucz w jednym 27 Klucz szwedzki 28 Klucz szwedzki 29 Klucz szwedzki 30 Obcinak do rur PP 6-67 31 Obcinak do rur PP 50 -127 32 Szczypce do rur 250 33 Szczypce do rur 300 34 Szczypce do rur XL 400 35 Hydrauliczna giętarka do rur ALCUHANDO 36 Wykrywacz metalu przewodów 37 Suwmiarka cyfrowa 200 mm (500-182-30) 38 Przedłużacz bębnowy siłowy ip44, 25m, 3g 2,5mm, 230/400v 39 Przedłużacz bębnowy 25mb Szczegółowy opis co do parametrów i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca winien udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany przez producentów poszczególnego asortymentu i dostarczyć wszystkie niezbędne certyfikaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach