Przetargi.pl
dostawa pojemników z antykoagulantem, hipotonicznego roztworu do płukania ran oraz produktów leczniczych zawartych w specyfikacji

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 120 440 , fax. 228 126 732
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Alpejska 42
  04-628 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 120 440, fax. 228 126 732
  REGON: 83758300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ikard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa pojemników z antykoagulantem, hipotonicznego roztworu do płukania ran oraz produktów leczniczych zawartych w specyfikacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa pojemników z antykoagulantem, hipotonicznego roztworu do płukania ran oraz produktów leczniczych zawartych w specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach