Przetargi.pl
Dostawa płytek do monitoringu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, pl. marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7542140 , fax. 0-89 7542141
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
  pl. marsz. J. Piłsudskiego 5
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7542140, fax. 0-89 7542141
  REGON: 59446500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-ketrzyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płytek do monitoringu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) -op. 7; Gotowe płytki odciskowe z agarem Sabouraud z 4% dekstrozą i nuetralizatorami do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba pleśni i drożdży)- op. 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach