Przetargi.pl
Dostawa pasków immunoenzymatycznych typu blot do wykonywania badań profili alergicznych wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora do wykonywania w/w badań.

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2632233 w. 420 , fax. 672 635 878
 • Data zamieszczenia: 2021-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
  ul. Szpitalna 28
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2632233 w. 420, fax. 672 635 878
  REGON: 30000900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zlotow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pasków immunoenzymatycznych typu blot do wykonywania badań profili alergicznych wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora do wykonywania w/w badań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pasków immunoenzymatycznych typu blot do wykonywania badań profili alergicznych wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora do wykonywania w/w badań, sukcesywnie przez okres 24 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach