Przetargi.pl
Dostawa paliwa gazowego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3476720 , fax. 0-94 3476715
 • Data zamieszczenia: 2021-12-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
  ul. Ruszczyca 16
  75-654 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3476720, fax. 0-94 3476715
  REGON: 13879750000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cen.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa gazowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy dostawy paliwa gazowego "gaz ziemny zaazotowany Ls" do trzech naszych obiektów: Koszalin, ul. Ruszczyca 16 - 365 000 kWh, Koszalin, ul.Piłsudskiego 62 - 285 000 kWh, kołobrzeg, ul. Szpitalna 2d - 36 000 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach