Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych(benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu P.U.P. TRANS-NET S.A.

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913121120
 • Data zamieszczenia: 2022-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.
  Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913121120
  REGON: 810048586
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trans-net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych(benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu P.U.P. TRANS-NET S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliw płynnych w tym :a) benzyna bezołowiowa ET 95 7 000 litrówb) olej napędowy ON - 200 000 litrówdo pojazdów i sprzętu stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” S.A. w Policach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach