Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3427831 , fax. 94 4324328
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3427831, fax. 94 4324328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje bezgotówkową dostawę paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach w następującym zakresie : - bezołowiowa Pb 95 - 2 800 l, - olej napędowy –11 500 l, - olej silnikowy 5W40 – 10 l, - olej silnikowy 10W40 – 20 l, - olej silnikowy 15W40 – 60 l, - olej do silników 2-suwowych – 20 l, - olej przekładniowy – 60 l, - olej hydrauliczny – 250 l, - płyn hamulcowy – 3 l, - olej do łańcuchów i prowadnic – 200 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach