Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 727 88 00 , fax. 85 727 88 30
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Słowackiego
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 85 727 88 00, fax. 85 727 88 30
  REGON: 50666651000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sprzedaż nw. paliw i olejów silnikowych do środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l 2/ Oleju napędowego ON, w ilości do 65 000 l. 3/ Olejów silnikowych: a/ olej do mieszanek paliwowych ( np.Specol, Veco Mix, Orlen Oil 2T semisynthetic) w ilości do 100 l lub równoważny, b/ olej silnikowy do smarowania łańcuchów w piłach i podkrzesywarkach ( np. Specol, Lotos, Veco, LUX 10) w ilości do 800 l lub równoważny, c/olej do układów hydraulicznych (np. Specol, Veco Agri rotax) , w ilości do 300 l, lub równoważny, d/ olej do silników w ciągnikach ( np. Specol, Veco Challenger Turbo), w ilości do 200 l, lub równoważny Olej napędowy ON i benzyna Pb 95 muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach