Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na 2021 rok

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 782 477 , fax. 413 784 944
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Łagiewnicka 25
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 782 477, fax. 413 784 944
  REGON: 26024857200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkbusko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Komunalna Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na 2021 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku – Zdroju na 2021 rok.” w ilości ogółem dla dwóch części zamówienia: a) do 170 000 litrów oleju napędowego ON Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 09134200-9 b) do 3000 litrów benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 (E 95) Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 09132100-4 c) do 5000 litrów autogazu (LPG) kod CPV – 09133000-0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach