Przetargi.pl
Dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem urządzeń niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Instalacji Gazów Medycznych i źródeł zasilania w GPSK UM w Poznaniu Etap I (A i B)".

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-535 Poznań, Polna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 419 294 , fax. 618 419 620
 • Data zamieszczenia: 2021-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Polna 33
  60-535 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 419 294, fax. 618 419 620
  REGON: 28884000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gpsk.ump.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem urządzeń niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Instalacji Gazów Medycznych i źródeł zasilania w GPSK UM w Poznaniu Etap I (A i B)".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem urządzeń niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Instalacji Gazów Medycznych i źródeł zasilania w GPSK UM w Poznaniu Etap I (A i B)" w następującym zakresie: Separator cyklonowy szt. 2, Osuszacz ziębniczy szt. 1, Podwójny osuszacz absorbcyjny szt. 1, Separator woda-olej szt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach