Przetargi.pl
dostawa oprogramowania Pakietu Adobe CC zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-156 Wrocław, pl. Polski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 438 031 , fax. 713 431 558
 • Data zamieszczenia: 2021-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  pl. Polski 3/4
  50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 438 031, fax. 713 431 558
  REGON: 27581400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.asp.wroc.pl, www.asp.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oprogramowania Pakietu Adobe CC zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa oprogramowania Pakietu Adobe CC zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach