Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie małopolskim.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, Prądnicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122549410 , fax. 122549430
 • Data zamieszczenia: 2021-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
  Prądnicka 76
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122549410, fax. 122549430
  REGON: 00029739400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie małopolskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie małopolskim. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku 1 – opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pakiet biurowy działał w obecnej w domenie organizacji – sanepid.gov.pl. Obecnie w inspekcji sanitarnej, działającej na terenie województwa małopolskiego, wykorzystywane jest oprogramowanie Office 365. Wielkość, zakres, rodzaj i ilość: M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAD-33168 - 4 szt., od 01.12.2021 r. M365 E5 IP & Govern Sub Per User 1C9-00002 - 17 szt., od 01.12.2021 r. 0365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10842 - 344 szt., od 01.12.2021 r. 0365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10842 - 122 szt., od 29.01.2022 r. 0365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10842 - 214 szt., od 28.02.2022 r. 0365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10842 - 214 szt., od 25.03.2022 r. 0365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr T6A-00024 - 64 szt., od 01.12.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie, że wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie małopolskim leżą po stronie dostawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach