Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni znajdujących się w szkołach oraz budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec

Gmina Waganiec ogłasza przetarg

 • Adres: 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 830 044 , fax. 542 830 640
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Waganiec
  ul. Dworcowa 11
  87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 830 044, fax. 542 830 640
  REGON: 91086645900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.waganiec.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni znajdujących się w szkołach oraz budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego grzewczego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w szacunkowych ilościach: - olej opałowy lekki L1, wg normy PN-C-96024:2011 – w ilości około 65 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach