Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Adres: 49-200 Grodków, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 155 569 , fax. 774 157 080
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli
  ul. Powstańców Śląskich 24
  49-200 Grodków, woj. opolskie
  tel. 774 155 569, fax. 774 157 080
  REGON: 53092308800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego tankowanie pojazdów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach