Przetargi.pl
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badań hematologicznych.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badań hematologicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badań hematologicznych, szczegółowo określonych w Załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ. 2. Miejscem dostawy i dzierżawy jest Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej znajdujący się w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22. 3. W miejscu montażu Zamawiający zapewnia dostęp do sieci elektrycznej 230V (+/- 10 %) z dostępną mocą na poziomie 500W. Miejsce instalacji – blat stołu roboczego. Powierzchnia przeznaczona na urządzenie szer. 250 cm, gł. 90 cm. Pomieszczenie jest wentylowane i klimatyzowane, zapewniającej parametry temperaturowe w zakresie od 18 C do 30 C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach