Przetargi.pl
Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-116 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 616 843 , fax. 413 616 853
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 205
  25-116 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 616 843, fax. 413 616 853
  REGON: 93088000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wiw.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 7 pakietów: 1.Antygeny i surowice do badań immunologicznych; 2.Testy do badań w kierunku Enzootycznej białaczki bydła; 3.Testy do badań w kierunku Klasycznego pomoru świń; 4.Testy do badań w kierunku choroby Aujeszky’ego; 5.Testy do badań w kierunku IBRIPV Zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła; 6.Testy do badań w kierunku Gorączki Q; 7.Konjugaty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach