Przetargi.pl
Dostawa odczynników do izolacji materiału genetycznego SARS-CoV-2 do wykonania 27.000 testów na potrzeby Pracowni Badań Molekularnych (COVID-19) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg