Przetargi.pl
Dostawa ochraniaczy na buty dla ZZOZ w Wadowicach

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, Karmelicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338232230 , fax. +48338232230
 • Data zamieszczenia: 2021-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Karmelicka 5
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48338232230, fax. +48338232230
  REGON: 00030646600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ochraniaczy na buty dla ZZOZ w Wadowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ochraniaczy na buty w ilości 1261 par
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach