Przetargi.pl
Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 437 500 , fax. 134 468 322
 • Data zamieszczenia: 2021-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Lwowska 22
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 437 500, fax. 134 468 322
  REGON: 37044448600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaslo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle: Pakiet 1 - serwety operacyjne, Pakiet 2 – obłożenia operacyjne (zestaw do artroskopii stawu barkowego, zestaw do protezy kolana, kieszenie, pokrowce na nogi) Pakiet 3 – serwety operacyjne, Pakiet 4 - obłożenia operacyjne (zestaw do chirurgii biodra, serweta do operacji barku, zestaw do artroskopii kolana, serwety), Pakiet 5 – zestawy do chirurgii dłoni/ stopy, Pakiet 6 – zestawy serwet uniwersalnych, Pakiet 7 – folia operacyjna z jodoforem, Pakiet 8 – zestawy do zabiegów ginekologicznych, Pakiet 9 – zestawy do cięć cesarskich, zestaw do usuwania szwów, zestaw do znieczuleń Pakiet 10 – zestaw dla noworodka, zestaw do porodu o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach