Przetargi.pl
Dostawa naklejek z napisem "zachowaj odstęp" na potrzeby RCIiTT ZUT w Szczecinie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, fax. -
  REGON: 32058816100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa naklejek z napisem "zachowaj odstęp" na potrzeby RCIiTT ZUT w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 10 szt. okrągłych czerwonych naklejek z napisem "zachowaj odstęp" o średnicy 25 cm do przyklejenia na podłogę w związku z organizowanym wydarzeniem pn. Międzynarodowe Spotkania Biznesowe Industrial Bridge odbywające się 24 listopada w budynku RCIiTT ZUT w Szczecinie, służące utrzymaniu wymaganego dystansu (1,5m) przy rejestracji na wydarzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35121300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach