Przetargi.pl
Dostawa Myjni dezynfektora PG 8582 Miele do butów operacyjnych z wyposażeniem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Witosa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 559 500 , fax. 957 552 157
 • Data zamieszczenia: 2022-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Witosa 7
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 957 559 500, fax. 957 552 157
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-sulecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Myjni dezynfektora PG 8582 Miele do butów operacyjnych z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa Myjni dezynfektora PG 8582 Miele do butów operacyjnych z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Sulęcin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach