Przetargi.pl
Dostawa mięsa i jego przetworów

Areszt Śledczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-482 Lublin, Poludniowa 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 44 00 , fax. 81 744 57 15
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Lublinie
  Poludniowa 5
  20-482 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 44 00, fax. 81 744 57 15
  REGON: 000590444
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i jego przetworów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: MIĘSO DROBIOWE, nomenklatura CPV: 15131500-0L.p. Przedmiot zamówienia i jego opis j.m. Ilość szacunkowa1 2 3 41 Żołądki drobiowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 1 0002 Serca drobiowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 1 0003 Mięso drobiowe gulaszowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 1 500Część II: MIĘSO WIEPRZOWE I WOŁOWE, nomenklatura CPV: 15100000-9L.p. Przedmiot zamówienia i jego opis j.m. Ilość szacunkowa1 2 3 41 Serca wieprzowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 1 5002 Łopatka wieprzowa bez kości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 2 0003 Słonina bez skóry, gat. I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg 4004 Mięso wołowe gulaszowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 260Część III: WĘDLINY WIEPRZOWE, nomenklatura CPV: 15131130-5L.p. Przedmiot zamówienia i jego opis j.m. Ilość szacunkowa1 2 3 41 Boczek wędzony bez żeberek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 5502 Kiełbasa zwyczajna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 3 0003 Kiełbasa mortadela Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 5 2004 Kiełbasa parówkowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 3 0005 Kiełbasa krakowska parzona Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 7506 Kiełbasa szynkowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 7507 Kiełbasa myśliwska Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 1208 Szynka wieprzowa gotowana Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 5009 Przysmak śniadaniowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 2 50010 Pieczeń rzymska Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 2 50011 Salceson ozorkowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 2 20012 Pasztetowa wieprzowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 2 20013 Kiełbasa biała parzona Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 10014 Wątrobianka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 2 200Część IV: WĘDLINY DROBIOWE, nomenklatura CPV: 15131135-0L.p. Przedmiot zamówienia i jego opis j.m. Ilość szacunkowa1 2 3 41 Szynka drobiowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 5002 Mielonka drobiowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 7503 Serdelki drobiowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 2 0004 Mortadela drobiowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdz. V SWZ kg. 1 500
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną