Przetargi.pl
Dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb SPSK NR 1 PUM.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 253 000 , fax. 914 253 001
 • Data zamieszczenia: 2021-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71-252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 253 000, fax. 914 253 001
  REGON: 28889200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb SPSK NR 1 PUM.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli i wyposażenia dla SPSK nr 1 PUM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach