Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych oraz lady recepcyjnej dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, PLAC POLITECHNIKI 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/234 62 92
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
  PLAC POLITECHNIKI 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22/234 62 92
  REGON: 000001554
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych oraz lady recepcyjnej dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli biurowych, lady recepcyjnej na Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zamawiane ilości) znajduje się w Tomie II IPU oraz w Tomie III OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach