Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych, taśm i siatek kompozytowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 841 67 03 , fax. 15 841 67 04
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Kościuszki 1
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 15 841 67 03, fax. 15 841 67 04
  REGON: 00030668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych, taśm i siatek kompozytowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów szewnych, taśm i siatek kompozytowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku - 20 Pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach