Przetargi.pl
Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, PLAC POLITECHNIKI 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/234 62 92
 • Data zamieszczenia: 2023-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
  PLAC POLITECHNIKI 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22/234 62 92
  REGON: 000001554
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej: SMYCZ DŁUGA Z METALOWYM KARABIŃCZYKIEM w ilości 700 szt., SMYCZ KRÓTKA Z METALOWYM KARABIŃCZYKIEM w ilości 500 szt., DŁUGOPIS METALOWY Z KOŃCÓWKĄ DO EKRANÓW DOTYKOWYCH w ilości 500 szt., OTWIERACZE METALOWE DO BUTELEK w ilości 500 szt., PRZYPINKA OKRĄGŁA Z AGRAFKĄ w ilości 400 szt., WLEPKA (NAKLEJKA) w ilości 700 szt., TORBA BAWEŁNIANA w ilości 300 szt., TORBA PAPIEROWA w ilości 300 szt., NOTES A4 TYPU „BLOCZEK” w ilości 300 szt., NOTES A5 TYPU „BLOCZEK” w ilości 300 szt., KRÓWKI REKLAMOWE w ilości 10 kg, LEŻAK REKLAMOWY w ilości 30 szt., KUBEK CERAMICZNY w ilości 150 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji znajduje się w Tomie II PPU oraz w Tomie III OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach