Przetargi.pl
Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach.

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-116 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 616 843 , fax. 413 616 853
 • Data zamieszczenia: 2021-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 205
  25-116 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 616 843, fax. 413 616 853
  REGON: 93088000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wiw.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 7 pakietów: 1.Materiały do badań laboratoryjnych (ezy, płytki i inne); 2.Materiały do badań laboratoryjnych (probówki, sączki i inne); 3.Materiały do badań laboratoryjnych (szalki, worki i inne); 4.Materiały do hodowli komórkowej; 5.Materiały do analizy chemicznej w chromatografii; 6.Końcówki konduktometryczne grafitowe do platformy dozującej Xantus; 7.Materiały do hodowli komórkowej II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach