Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH (PIELUCHOMAJTKI) ZP-2200-62/22

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, Szpitalna 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji
  Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  REGON: 240837054
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH (PIELUCHOMAJTKI) ZP-2200-62/22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 – Kompresy niejałowe, szczegołowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.1 do SWZPakiet nr 2 – Kompresy z włókniny, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.2 do SWZPakiet nr 3 – Kompresy jałowe i serwety operacyjne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.3 do SWZ.Pakiet nr 4 – Gaza jałowa i niejałowa, szczegołowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.4 do SWZPakiet nr 5 – Plastry opatrunkowe, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3.5 do SWZ.Pakiet nr 6 - Opaski dziane i elastyczne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.6 do SWZPakiet nr 7 - Opaski gipsowe i podgipsowe, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.7 do SWZPakiet nr 8 - Przylepiec z centralnym opatrunkiem, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.8 do SWZPakiet nr 9 - Materiały opatrunkowe różne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.9 do SWZPakiet nr 10 - Gąbki żelatynowe, szczegołowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3.10 do SWZPakiet nr 11 - Lignina, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.11 do SWZPakiet nr 12 - Opatrunki specjalistyczne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.12 do SWZPakiet nr 13 - Opatrunki do terapii podciśnieniowej oraz opatrunki specjalistyczne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3.13 do SWZPakiet nr 14 - Pieluchomajtki dla potrzeb oddziałów szpitalnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.14 do SWZPakiet nr 15 – Pieluchomajtki dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego , szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.15 do SWZPakiet nr 16 - Opatrunki laryngologiczne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3.16 do SWZPakiet nr 17 – Opatrunki – watki chirurgiczne sterylne, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.17 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach