Przetargi.pl
Dostawa materiałów i urządzeń ukompletowania zestawów ratownictwa medycznego i Indywidualnych Pakietów Medycznych dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz jednostek podległych w 2022 roku

42 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Sadków 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 511 232
 • Data zamieszczenia: 2022-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego
  Sadków 9
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 261 511 232
  REGON: 7962932928
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i urządzeń ukompletowania zestawów ratownictwa medycznego i Indywidualnych Pakietów Medycznych dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz jednostek podległych w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów i urządzeń ukompletowania zestawów ratownictwa medycznego wg. wymagań eksploatacyjno – technicznych zatwierdzonych przez Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ - PLNDostawa materiałów ukompletowania Indywidualnych Pakietów Medycznychwg. wymagań eksploatacyjno – technicznych zatwierdzonych przez Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ - PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach