Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłasza przetarg

 • Adres: 00926 Warszawa, ul. Krucza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 619 453 , fax. 226 619 095
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza
  00926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 619 453, fax. 226 619 095
  REGON: 1084922000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, tj. tuszy oraz tonerów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach