Przetargi.pl
Dostawa maseczek ochronnych do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Powiat Strzyżowski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 765 000 , fax. 017 2765000 w. 13
 • Data zamieszczenia: 2021-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzyżowski
  ul. Przecławczyka 15
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 765 000, fax. 017 2765000 w. 13
  REGON: 69058139900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzyzowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maseczek ochronnych do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 350 szt. maseczek ochronnych do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach