Przetargi.pl
Dostawa leków na potrzeby Działu Farmacji Szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Gołdapska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Gołdapska 1
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 519558690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków na potrzeby Działu Farmacji Szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET 1 – Antybiotyki I Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 1PAKIET 2 – Antybiotyk II Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 2PAKIET 3 – Antybiotyk III Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.3 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 3PAKIET 4 – Antybiotyk IV Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.4 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 4PAKIET 5 – Antybiotyk V Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.5 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 5PAKIET 6 – LEKI I oraz wyroby medyczne Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.6 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 6PAKIET 7 – LEKI II Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.7 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 7PAKIET 8 – LEKI III Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.8 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 8PAKIET 9 – LEKI IV Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.9 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 9PAKIET 10 – Insulina Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.10 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 10PAKIET 11 – LEKI V Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.11 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 11PAKIET 12 – LEKI VI Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.12 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 12PAKIET 13 – LEKI VII Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.13 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 13PAKIET 14 – LEKI VIII Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.14 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 14PAKIET 15 – LEKI IX Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.15 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 15PAKIET 16– LEKI X Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.16 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 16PAKIET 17 – Budesonidum Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.17 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 17PAKIET 18 – Immunoglobulina 200j Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.18 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 18PAKIET 19 – NadroparinumCalcium Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.19 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 19PAKIET 20 – Immunoglobulina 300 Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.20 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 20PAKIET 21 –PAKIET 21- Preparaty specjalistyczne żywieniowe i inne Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.21 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 21PAKIET 22 –Ticagrelor Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.22 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 22PAKIET 23 –Glucosum Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.23 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 23PAKIET 24 –Leki drotaverine Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.24 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 24PAKIET 25 –Acidum tranexamicum Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.25 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 25PAKIET 26 –Leki XI Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.26 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 26PAKIET 27 –Leki XII Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.27 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 27PAKIET 28 –Leki XIII Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.28 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 28PAKIET 29 –ClindamycinumPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.29 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 29PAKIET 30 –Leki XIVPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.30 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 30PAKIET 31 –PlastryPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.31 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 31PAKIET 32 –Immunoglobulina anty dPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.32 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 32PAKIET 33 –Leki XVPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.33 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 33PAKIET 34 –Leki XVIPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.34 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 34PAKIET 35 –Leki XVIIPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.35 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 35PAKIET 36 –Leki XVIIIPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.36 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 36PAKIET 37 –XIXPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.37 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 37PAKIET 38 –Leki XXPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.38 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 38PAKIET 39 –Leki XXIPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.39 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 39PAKIET 40 –Leki XXIIPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Działu Farmacji na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o. Zestawienie asortymentowe i ilościowe zawiera załącznik nr 2.40 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w pakiecie nr 40
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, które dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) (dotyczy leków).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach