Przetargi.pl
Dostawa leków i sprzętu biomedycznego dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 05-552 Magdalenka, ul. Postępu
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 736 70 03 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
  ul. Postępu 36A
  05-552 Magdalenka, woj. mazowieckie
  tel. 22 736 70 03, fax. -
  REGON: 32619600000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków i sprzętu biomedycznego dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa leków i sprzętu biomedycznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach